Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Dessert har alltid stått høgt i kurs hos Dalanyttredaktøren. Blåbærdessert med vaniljesaus er gode saker. Her om dagen syntes eg at vaniljesausen oppførte seg litt merkeleg. Ja, ja, livet har sine utfordringar!!

1

Mari Anne Haugsbakk frå Oltedal er innstilt som nr 1 til stillinga som rektor. Ho underviser idag i 1.klasse ved skulen og startar i ny jobb frå 1.august. Gratulerer Mari Anne!Mari Anne

Anne Bodil (Steinardotter) Hetland  er tilsett som asistent  i Gilja barnehage og Alexander (Person) Gilje  har fått jobb som teknisk teiknar hos Klepp Prosjektering.

65

Tysdag 26 vart det teke avskjed me vår kjære rådmann etter 12 år i jobben. Kommunestyre, administrasjon og andre gjester var innbedne til markering på Ålgård Gjestgiveri. Bodil starta i Gjesdal i 1982/83 på sosialkontoret  og då var driftsbudsjettet i Gjesdal 50 mill. Nå når ho sluttar har det auka til 600 mill. Bodil fekk mange gode ord med seg på veien til ny jobb i Sandnes.

Ordføraren med blomar og gåve frå kommunen.

Ordføraren med blomar og gåve frå kommunen.

Ordføraren meinte at Bodil hadde kontroll over politikarane.

Ordføraren meinte at Bodil hadde kontroll over politikarane.

 

 

 

 

Gave og godord frå Barnehagesjefen so representant for leiargruppa

Gave og godord frå Barnehagesjefen som representant for leiargruppa.

Ein "vaktmeister" frå Sandnes som stakk innom rådde Bodil til å sleppa ut eiendomskatten når ho byrja i Sandnes

Ein «vaktmeister» frå Sandnes som stakk innom, rådde Bodil til å sleppa ut eiendomskatten når ho byrja i Sandnes.

Dei to siste tomtene på feltet på Dirdal blir nå bebygt. Gilje Bygg set opp huset til Bente (Bergsåker) og Kjetil Sævareid  og Nordbohus står for ein tomansbustad  til Øvstebø Eiendom A/S.

4

FARFAR!

Så fekk eg lov til å bli farfar igjen og onsdag 13 februar fekk Inger Olinda og Trygve ei fin  jenta  (3250 g  – 49cm).

Det skjer et under i verden    IMG_0149

Hver gang et barn blir til

Over det gryende livet

Lyser Guds skapersmil.

To stolte storebrødre.

To stolte storebrødre.

Sikker reise heim frå sjukehuset.

Sikker reise heim frå sjukehuset.

Ei stolt farmor.

Ei stolt farmor.

krf1

 

 

 

 

 

Ca 20 medlemmer var samla til årsmøte i Baptistkyrkja tysdag 5.februar. Leiaren Rasmus Flesjå leia møtet. Årsmelding og rekneskap vart godkjente.  Gjesdal KrF har nå 268 medlemmer som er ei auke på 20 frå sist år. Etter valet vert det nye styret samansett slik:

Rasmus Flesjå leiar, Mona-Lisa Hovland (attvald), Bjarte Haaland og Ina Renathe Bonice (ny). Andreas Endre jr. møter for kommunestyregruppa.

Orførar Olaug orienterte om kommunal politikk og såg og litt framover mot valet 2013. Det er viktig å stå på for at Rogaland KrF skal sikre 2 representantar til stortinget. «For ikkje å få ei Blå-Blå regjering er det viktig å stemma gult», sa ho i innlegget sitt.

Av lokale Dalasaker kunne ho opplyse at ny sykkelsti Dirdal skule – Dirdal er eit stykke unna.  Grunneigarane vil ikkje avstå arealer til traseen frivillig, så  areala  må inn i ein reguleringsplan og ekspropierast.

Søndag 20 var det årsmøte for bedehuset. Andakt av Oddmund Steinskog og sang av Odd Dubland.

Årsmelding v/formann Magnar Herredsvela

Rekneskap v/kasserar Trygve Dirdal

Valg: Svein Nødland, Nårdin Gilje og Jorid Dirdal kom inn i styret. Magnar og Møyfrid var ikkje på valg.

ca. 20 stk. va møtt fram til årsmøtet.

dirdalbed

Tryggare vei!

Kroveien blir tryggare både for bilistar og syklistar. I desse dagar vert det sett opp autovern både ved Krobrua og Kjærvoll.

1  2

 

 

 

 

 

PS: Det er litt rart at sikringstiltaka blir gjort kort tid etter at Kroveien ikkje lenger vert nytta til skulevei for elevane frå Gilja.

På glattisen!

Min gode nabo Harald inviterte meg på pensjonisttur til Frafjord for å prøva isen. Så var det berre å finna fram dei 45 år gamle lengdeløpskeisene. Det var ei flott isflate som møtte oss. Sjøl om stilen var så som så gjekk det kjapt utover. Me kom faktisk så langt at me såg heim (stranda i Dirdal)

3

4

Isen var ikkje heilt svart overalt

Isen var ikkje heilt svart overalt