Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for the ‘Politikk’ Category

Årsmøte for Gjesdal KrF vart avhalde på Gilja bu-og service senter torsdag 9.januar.

Ny leiar vart Toralf Hetland. Med seg i det nye styret fekk han Mona Lisa Hovland, Ola Andreas Byrkjedal og Bjarte Haaland.

Andreas Eidså jr. orienterte om arbeidet i kommunestyret og den nye stortingsrepresentanten vår Olaug V Bollestad  delte nokre glimt frå arbeidsdagane på Tinget. Odd Dubland hadde ein kort andakt i slutten av møtet.

Det var ca 30 stk som hadde møtt fram.

Her ser me Rasmus og Toralf( gamal og ny leiar)

Her ser me Rasmus og Toralf( gamal og ny leiar)

Read Full Post »

Tysdag 26 vart det teke avskjed me vår kjære rådmann etter 12 år i jobben. Kommunestyre, administrasjon og andre gjester var innbedne til markering på Ålgård Gjestgiveri. Bodil starta i Gjesdal i 1982/83 på sosialkontoret  og då var driftsbudsjettet i Gjesdal 50 mill. Nå når ho sluttar har det auka til 600 mill. Bodil fekk mange gode ord med seg på veien til ny jobb i Sandnes.

Ordføraren med blomar og gåve frå kommunen.

Ordføraren med blomar og gåve frå kommunen.

Ordføraren meinte at Bodil hadde kontroll over politikarane.

Ordføraren meinte at Bodil hadde kontroll over politikarane.

 

 

 

 

Gave og godord frå Barnehagesjefen so representant for leiargruppa

Gave og godord frå Barnehagesjefen som representant for leiargruppa.

Ein "vaktmeister" frå Sandnes som stakk innom rådde Bodil til å sleppa ut eiendomskatten når ho byrja i Sandnes

Ein «vaktmeister» frå Sandnes som stakk innom, rådde Bodil til å sleppa ut eiendomskatten når ho byrja i Sandnes.

Read Full Post »

krf1

 

 

 

 

 

Ca 20 medlemmer var samla til årsmøte i Baptistkyrkja tysdag 5.februar. Leiaren Rasmus Flesjå leia møtet. Årsmelding og rekneskap vart godkjente.  Gjesdal KrF har nå 268 medlemmer som er ei auke på 20 frå sist år. Etter valet vert det nye styret samansett slik:

Rasmus Flesjå leiar, Mona-Lisa Hovland (attvald), Bjarte Haaland og Ina Renathe Bonice (ny). Andreas Endre jr. møter for kommunestyregruppa.

Orførar Olaug orienterte om kommunal politikk og såg og litt framover mot valet 2013. Det er viktig å stå på for at Rogaland KrF skal sikre 2 representantar til stortinget. «For ikkje å få ei Blå-Blå regjering er det viktig å stemma gult», sa ho i innlegget sitt.

Av lokale Dalasaker kunne ho opplyse at ny sykkelsti Dirdal skule – Dirdal er eit stykke unna.  Grunneigarane vil ikkje avstå arealer til traseen frivillig, så  areala  må inn i ein reguleringsplan og ekspropierast.

Read Full Post »

KrF 79 år !

Har du lyst på ny regjering som bryr seg om å ivareta den kristne kulturarven i skole og samfunn, bygge hele landet fra sør til nord, og sikre større frihet for oss innbyggere? Vær mer å bygg et sterkt KrF-lag til valgkampåret 2013.
Send SMS KrF + epost til 26112 og bli medlem i KrF

Read Full Post »